Priebeh štúdiaAko prebieha
štúdium na ÚVPS

Zvýšte svoju hodnotu na trhu práce a študujte kvalitné odborné vzdelanie na domácom trhu.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/15uvps11.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Priebeh online štúdia

Ak máte záujem o modernú verziu štúdia, ktoré je nastavené na rok 2024 nielen aktuálnosťou výučby, ale aj flexibilitou, tak je pre vás naše štúdium, ktoré prebieha v plnej miere online, skvelou voľbou. Ústav verejnoprávnych štúdií poskytuje vzdelanie v modernej online forme, ktorá umožňuje záujemcom študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby bolo vzdelanie, ktoré poskytujeme, nielen unikátne, ale predovšetkým obohacujúce a umožnilo študentom posunúť sa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom živote.

Začiatok online štúdia

Určíte si, kedy chcete začať študovať.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek.

Štúdium profesijného programu vám poskytne mimoriadne prehĺbenie teoretických a praktických znalostí. V priebehu celého štúdia sú s vami v kontakte naši odborní lektori, ktorí vám rovnako ako pri klasickej forme štúdia pomáhajú osvojiť si všetky znalosti a schopnosti.

Študenti, ktorí absolvujú 100 % online formu štúdia, získavajú diplom s označením príslušného programu. Diplom a získané vedomosti sú rovnaké ako pri klasickej, prezenčnej forme štúdia. Získaním diplomu sa absolventom prestížneho vzdelania na Ústave verejnoprávnych štúdií otvárajú dvere k prestížnym pozíciám a rastu príjmov.

Každý študent získa prístup do študentskej sekcie. Podľa typu štúdia je potrebné absolvovať všetky príslušné predmety. Pri každom predmete nájdete študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), na základe ktorého si overíme vaše znalosti. Následne dostanete zadanie seminárnej práce (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií s ohľadom na praktické využitie. V priebehu celého štúdia môžu študenti využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Aj túto prácu budete obhajovať online. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Ako dlho trvá štúdium MBA

Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium MBA do 10 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 6 mesiacov.

Ako dlho trvá štúdium MPA

Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium MPA do 10 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 6 mesiacov.

Ako dlho trvá štúdium LLM

Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium LLM do 12 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 6 mesiacov.
PREČO ŠTUDOVAŤ NA ÚVPS

Prínos štúdia
na ÚVPS

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestížni
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.

Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.