Vedenie ústavu

Vedenie Ústavu verejnoprávnych štúdií je zostavené z kvalitných odborníkov, pričom každý z nich sa venuje konkrétnej oblasti príslušného vzdelávacieho programu.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/rohnovaa-640x640.jpg
Riaditeľka školy

Mgr. Anna Částková, LLM

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/Srbecky-1020x1024-1-640x643.png
Zástupca riaditeľky

Ing. Michal Srbecký

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/dobesova-1022x1024-1-640x641.png
Riaditeľka pre štúdium

Ing. Petra Dobešová

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/pecka-640x696.png
Riaditeľ pre stratégiu

Mgr. Patrik Pecka

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/frantisek-melicharek-901x1024-1-640x727.jpg
Finančný riaditeľ

Ing. František Melichárek

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/denisa-896x1024-1-640x731.jpg
Vedúci právneho oddelenia

Mgr. Denisa Danielová, LLM

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/fischer-640x662.png
Vedúci študijného oddelenia

Ing. Marek Fischer

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/danielova-640x701.png
Recepcia

Patricie Danielová

Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.