Školné

Školné

Školné
jednotlivých programov

2500 €
Štúdium MBA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2700 €
Štúdium LLM
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2500 €
Štúdium MPA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok

V cene štúdia je zahrnuté:

 • kompletné spracovanie prihlášky,
 • prístup do e-learningového systému, ktorý obsahuje študijné materiály, skriptá, prípadne odporúčanú literatúru,
 • bezplatná účasť na workshopoch, seminároch a prednáškach, ktoré organizuje náš inštitút,
 • online komunikácia s jednotlivými garantmi a lektormi,
 • online podpora študijného oddelenia,
 • vystavenie diplomu po ukončení štúdia (v slovenskom aj anglickom jazyku),
 • možnosť rozdelenia školného do dvoch až piatich splátok (bez navýšenia konečnej ceny štúdia),

Daňové zvýhodnenia

Štúdium môže zamestnávateľ uplatniť v základe dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov. Pre zamestnancov ide zároveň o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach oslobodený z príjmu v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na ÚVPS

Osobný rozvoj
Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.
Prestížni lektori
Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.
Konkurenčné výhody
Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.
Praktický prínos
Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.
Kvalitné vzdelanie
Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.
Online forma štúdia
Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.