Štúdium na ÚVPSPodmienky prijatia
k štúdiu

V prípade záujmu o štúdium niektorého z programov MBA, MPA alebo LLM vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa už postará študijné oddelenie, ktoré vás bude kontaktovať. Pre prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov je potrebné spĺňať podmienky prijatia.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/22uvps.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Môžem študovať MBA, MPA alebo LLM, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

 • Áno, z tejto podmienky môže vedenie ústavu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.

Je potrebné absolvovať prijímacie skúšky?

 • Nie, na programy MBA, MPA a LLM nie je potrebné zložiť žiadnu prijímaciu skúšku.

Štúdium MBA

Na štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky titul,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo aspoň dva roky praxe v tejto oblasti,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MPA

Na štúdium profesijného programu MPA (Master of Public Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky titul,
 • alebo absolvovanie programu BBA
 • alebo aspoň dva roky praxe v tejto oblasti,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLM

Na štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) je nutné spĺňať tieto podmienky: požiadavky:

 • vyplnenie a podanie prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky titul,
 • alebo absolvovanie programu LLB,
 • alebo aspoň dva roky praxe v tejto oblasti,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.
PREČO ŠTÚDIUM NA ÚVPS

Prínos štúdia
na ÚVPS

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestížni
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.

Štúdium kompletne online

Štúdium
kompletne online

Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám, ktoré sú veľmi vyťažené a na výučbu by inak nemali dostatok času.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.