Referencie

Referencie študentov

Referencie
absolventov a študentov

Kladné referencie našich absolventov a študentov sú pre nás tým najcennejším. Priaznivé ohlasy sú tým najvýznamnejším ocenením práce každého z Ústavu verejnoprávnych štúdií.

Štúdium MBA Management v zdravotníctve jednoznačne odporúčam všetkým, ktorí sa pohybujú v oblasti zdravotníctva a chcú sa posunúť ďalej. Formu štúdia, ako aj jeho časové a technické zabezpečenie považujem za ideálne.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/5-160x160.png
MUDr. Andrea Beňadiková, MBA
Management v zdravotníctve

Štúdium sa vo veľkej miere zameriavalo na využitie teórie v praxi a možnosti zlepšenia súčasného stavu. Najväčším prínosom štúdia boli pre mňa poznatky a zručnosti, ktoré som mohol uplatniť priamo vo svojej praxi.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/2-160x160.png
Mgr. Gabriel Bardiovský, MBA
MBA Management vo verejnej správe

Oceňujem perfektne zostavené študijné programy, profesionalitu lektorov a skvelú komunikáciu so študijných oddelením. Študijné materiály sú spracované výborne a vďaka tomu som štúdium absolvovala bez najmenších problémov. Môžem ho teda len odporúčať.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/1-160x160.png
MUDr. Beata Marčáková, MBA
MBA Management v zdravotníctve

Oceňujem kvalitnú organizáciu štúdia, adekvátne rozvrhnutie študijných programov a dostupnosť podkladov, vďaka čomu som štúdium zvládol bez väčších ťažkostí aj popri zamestnaní. Štúdium programu MBA pre mňa predstavovalo veľký krok v osobnom aj profesijnom rozvoji.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/3-160x160.png
Ing. Matúš Horváth, MBA
MBA Management vo verejnej správe

Štúdium mi poskytlo väčší rozhľad a množstvo informácií, ktoré som sa počas neho dozvedel, teraz aktívne využívam vo svojej praxi. Ako riaditeľ školy môžem štúdium MBA Management v školstve každému len odporúčať. Veľmi ďakujem celému tímu ústavu za vynikajúcu atmosféru, ľudský prístup a profesionálnu výučbu.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/4-160x160.png
Mgr. Tomáš Horniak, MBA
MBA Management v školstve

Štúdium MPA som veľmi dlho zvažoval a teraz neľutujem, že som sa do neho pustil. Dostal som vďaka nemu kvalitnú a využiteľnú spätnú väzbu k problematickým témam z mojej praxe. Môžem ho teda len odporúčať.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/6-160x160.png
Mgr. Peter Čambál, MPA
MPA Verejná správa

Vďaka štúdiu MBA Management v zdravotníctve som získal vedomosti o nových možnostiach riešenia problematiky v každodennej praxi. Štúdium samo osebe je teda v praxi výborne využiteľné. Získal som rôzne a zaujímavé uhly pohľadu na ich riešenie. Vďaka štúdiu mám teraz oveľa väčší rozhľad a vykonávam svoju prácu lepšie a omnoho efektívnejšie.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/7-160x160.png
MUDr. Marek Hrušovský, MBA
MBA Management v zdravotníctve

Vďaka štúdiu LLM Verejné právo sa mi podarilo efektívne prepojiť získanú teóriu s praxou. Štúdium preto môžem len odporúčať, a to predovšetkým tým, ktorí sa pohybujú v oblasti verejnej správy.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/8-160x160.png
Mgr. Kristína Skokanová, LLM
LLM Verejné právo
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
9
O Ústave

Prečo študovať
na ÚVPS

Misia ústavu

Misia Ústavu verejnoprávnych štúdií je rozvíjať pozíciu centra kvalitného profesijného vzdelávania a vedecké organizácie v oblasti verejnoprávnych štúdií.

Vízia ústavu

Vízia Ústavu verejnoprávnych štúdií je stať sa inštitútom profesijného vzdelávania prvej voľby pre potreby úradov, nemocničných zariadení, školských inštitúcií a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov, zvolených zástupcov miest, obcí a krajov a ďalších pracovníkov verejnej správy.

Ciele ústavu

Našim hlavným cieľom je poskytnúť jedinečné vzdelávacie programy, ktoré reflektujú vývojové trendy a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov.

Kvalitné vzdelávanie

O kvalite našich programov odbornej prípravy, ako aj o kvalite celej inštitúcie svedčia prestížne akreditácie a členstvo v národných a medzinárodných združeniach.

Aktuálne témy

Študijné programy odborného vzdelávania sa neustále inovujú v súvislosti s meniacimi sa potrebami občianskej spoločnosti, právnymi zmenami, otázkami Európskej únie a ďalšími kvalifikačnými potrebami orgánov verejnej správy.

Konkurenčné výhody

Prestížny titul a nové zistenia predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Podnetné informácie, konzultácie s lektormi, tvorba semestrálnych prác – to všetko vás môže posunúť profesionálne aj ľudsky.

Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.