MPA – Master of Public Administration

Štúdium MPA je určené pre vedúcich pracovníkov verejnej správy, riaditeľov a manažérov príspevkových organizácií a organizačných zložiek, ako aj manažérov neziskových organizácií.

Programy MPA
Master of Public Administration

Základné informácie
o štúdiu MPA

Podmienky prijatia
Vysokoškolské vzdelanie alebo relevantné skúsenosti na vedúcej alebo manažérskej pozícii.
Metóda a forma výučby
Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom systému elektronického vzdelávania.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenskom jazyku s akceptáciou angličtiny.
Dĺžka štúdia
12 - 16 mesiacov
Začiatok štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú k dispozícii v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárnej práce je 8 - 12 normostrán
Ukončenie štúdia
Záverečná práca (min. 30 normostrán)
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.