Akreditácia a členstvo

Našimi hlavnými hodnotami sú kvalita, prínos, starostlivosť a pomoc študentom z celého sveta. Preto neustále pracujeme na inováciách a skvalitňovaní programov a vzdelávacích prístupov, ako aj na získavaní ďalších akreditácií a certifikácií, ktoré potvrdzujú vysokú úroveň a unikátny prístup Ústavu verejnoprávnych štúdií v oblasti online vzdelávania.

ÚVPSAkreditácia a členstvo

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách. Tieto akreditácie sú dôležitým kritériom pri výbere školy, pretože odrážajú úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelania.

The International Association for Higher Education & Accreditation

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/04/iahea.png

Sme hrdými držiteľmi medzinárodne uznávanej akreditácie IAHEA. Akreditáciou asociácie IAHEA sme sa stali súčasťou komunity prestížnych vysokých škôl, ktorej členmi sú napríklad HEC Montreal, Kellogg School of Management, The University of Chicago Booth, INSEAD alebo ESADE. Naši študenti a absolventi študujú podľa rovnakej akreditácie a rovnakých postupov ako študenti iných vysokých škôl akreditovaných asociáciou IAHEA.

Europe Accreditation Council for Business Education

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/04/eacbe.png

Sme hrdými držiteľmi akreditácie EACBE. EACBE je najkomplexnejšia inštitucionálna akreditačná asociácia v Európe pre vysoké školy a univerzity. Akreditáciu EACBE celosvetovo uznávajú profesori, zamestnanci, globálne spoločnosti aj médiá. Táto akreditácia zabezpečuje prísnu kontrolu kvality a porovnáva školu s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ ide o správu, programy, študentov, vyučujúcich, výskum, internacionalizáciu, etiku, zodpovednosť a udržateľnosť, ako aj o zapojenie sa do praxe.

American Council for Accreditation of Higher Education

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/04/acahe-big.png

Sme hrdými držiteľmi akreditácie ACAHE. American Council for Accreditation of Higher Education je nezávislý, vládou schválený akreditačný orgán so špecializáciou na akreditáciu škôl, vysokých škôl, univerzít, vzdelávacích organizácií a poskytovateľov online a dištančného vzdelávania v Spojených štátoch a po celom svete.

Council for Responsible Business and Management

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/04/logocrbme2.png

Sme hrdými členmi CRBME. The Council for Responsible Business and Management Education je globálna vzdelávacia komunita akademikov, škôl, inštitúcií a odborníkov. Členovia, ktorí sa pripoja k CRBME, sa zaväzujú podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby malo vzdelávanie v oblasti riadenia a podnikania čo najvyššiu kvalitu a bolo v čo najväčšej miere v súlade s udržateľnosťou rozvoja spoločnosti v rámci zlepšovania vzdelávania v oblasti riadenia a podnikania.

European Association for Higher Education

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/04/logo-blue.png

Sme hrdými držiteľmi akreditácie EAHE. The European Association for Higher Education je európske združenie číslo jeden pre akreditáciu vysokoškolského vzdelávania. Slúži ako centrum odborných znalostí, vytvárania sietí a zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní. Európska asociácia pre vysokoškolské vzdelávanie je členmi vedená organizácia slúžiaca inštitúciám, ktoré chcú zlepšiť alebo začať poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.

Association for Educational Communications and Technology

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/aect-300x53-1.png

Sme hrdými členmi AECT. Asociácia pre vzdelávanie a technológie (AECT) je profesijné združenie tisícov pedagógov a ďalších odborníkov, ktorých aktivity sú zamerané na zlepšenie výučby prostredníctvom technológie. AECT je významnou organizáciou pre tých, ktorí sa aktívne podieľajú na návrhoch a implementáciách inovatívnych riešení a nových prístupov k výučbe a vzdelávaniu. Je to najstaršia profesionálna organizácia svojho druhu, ktorá si neustále udržiava postavenie v tejto oblasti. Viac informácií o AECT môžete získať na adrese www.aect.org.

International Association for Distance Learning

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/vector-logo-300x109-1.png

Sme členmi International Association for Distance Learning. International Association for Distance Learning (IADL) je medzinárodná asociácia pre dištančné vzdelávanie, ktorá bola založená predovšetkým na podporu kvality tohto typu štúdia. Cieľom asociácie je schvaľovať programy dištančného vzdelávania a dohliadať na ich kvalitu.

The Council of Forensic Science Educators

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/cofse.png

Sme hrdými členmi COFSE. The Council of Forensic Science Educators vytvorili pred viac ako dvoma desaťročiami profesori vyučujúci bakalárske alebo magisterské programy forenznej vedy na súkromných a verejných vysokých školách a univerzitách. Ich cieľom bolo dosiahnuť najvyššie akademické štandardy vzdelávania študentov, ktorí chcú začať kariéru vo forenznej vede. COFSE zahŕňa pedagógov forenznej vedy, ktorí sa venujú dosiahnutiu cieľov a podpore výmeny názorov a informácií o akademických programoch vo forenzných vedách a diskusii o problémoch spoločného záujmu.

Academy of Management

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/aompi-300x73-1.png

Sme hrdými členmi AoM. Academy of Management je popredné profesijné združenie pre učiteľov riadenia a organizácie. Celosvetovými členmi sú profesori a PhD. študenti obchodných programov na univerzitách, akademici pôsobiaci v súvisiacich sociálnych vedách a ďalších odboroch a experti, ktorí si cenia vytváranie a aplikáciu znalostí. Academy of Management bola založená v roku 1936. Podporuje všeobecný rozvoj výskumu, vzdelávania, výučby a praxe v oblasti riadenia a rozširovanie a zjednocovanie znalostí v oblasti manažmentu.

International Assocation for Health and Fitness Education

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/02/9.png

Sme hrdými členmi akreditácie IAHFE. Medzinárodné združenie pre vzdelávanie v oblasti zdravia a fitness (IAHFE) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá pôsobí v oblasti športového vzdelávania od roku 1999. IAHFE dnes pracuje na vytváraní vzdelávacích príležitostí pre jednotlivcov, ktorí vedú, rozvíjajú a podporujú športové aktivity.

Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.