Pre záujemcov o štúdiumPre záujemcov
o štúdium

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/uvps81.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Informácie pre
záujemcov

PRIEBEH ŠTÚDIA

Ako štúdium prebieha?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa priebehu štúdia, neváhajte a zistite si všetky informácie o priebehu štúdia na Ústave verejnoprávnych štúdií.
PODMIENKY PRIJATIA

Aké sú podmienky prijatia?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, neváhajte a zistite si všetky informácie o náležitostiach a podmienkach prijatia na štúdium na Ústave verejnoprávnych štúdií.
PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Ako sa prihlásiť?

Zistite si všetko o prihlásení sa na jednotlivé programy a o ich cenách.
FAQ

Často kladené otázky

Urýchlite si cestu k odpovediam, ktoré hľadáte. V prehľade často kladených otázok nájdete všetky dôležité informácie.
ŠKOLNÉ

Cenník jednotlivých programov

Zistite rýchlo a prehľadne, aké sú ceny jednotlivých študijných programov.

Pre záujemcov o štúdiumPrečo študovať
na ÚVPS

Prestížna vzdelávacia inštitúcia
Medzinárodne uznávané akreditácie
Medzinárodne uznávaný titul
Odborný lektorský tím
Konkurenčné výhody
Flexibilné štúdium
Aktuálnosť výučby
Praktický prínos

Štúdium MBA Management v zdravotníctve jednoznačne odporúčam všetkým, ktorí sa pohybujú v oblasti zdravotníctva a chcú sa posunúť ďalej. Formu štúdia, ako aj jeho časové a technické zabezpečenie považujem za ideálne.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/5-160x160.png
MUDr. Andrea Beňadiková, MBA
Management v zdravotníctve

Štúdium sa vo veľkej miere zameriavalo na využitie teórie v praxi a možnosti zlepšenia súčasného stavu. Najväčším prínosom štúdia boli pre mňa poznatky a zručnosti, ktoré som mohol uplatniť priamo vo svojej praxi.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/2-160x160.png
Mgr. Gabriel Bardiovský, MBA
MBA Management vo verejnej správe

Oceňujem perfektne zostavené študijné programy, profesionalitu lektorov a skvelú komunikáciu so študijných oddelením. Študijné materiály sú spracované výborne a vďaka tomu som štúdium absolvovala bez najmenších problémov. Môžem ho teda len odporúčať.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/1-160x160.png
MUDr. Beata Marčáková, MBA
MBA Management v zdravotníctve

Oceňujem kvalitnú organizáciu štúdia, adekvátne rozvrhnutie študijných programov a dostupnosť podkladov, vďaka čomu som štúdium zvládol bez väčších ťažkostí aj popri zamestnaní. Štúdium programu MBA pre mňa predstavovalo veľký krok v osobnom aj profesijnom rozvoji.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/3-160x160.png
Ing. Matúš Horváth, MBA
MBA Management vo verejnej správe

Štúdium mi poskytlo väčší rozhľad a množstvo informácií, ktoré som sa počas neho dozvedel, teraz aktívne využívam vo svojej praxi. Ako riaditeľ školy môžem štúdium MBA Management v školstve každému len odporúčať. Veľmi ďakujem celému tímu ústavu za vynikajúcu atmosféru, ľudský prístup a profesionálnu výučbu.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/4-160x160.png
Mgr. Tomáš Horniak, MBA
MBA Management v školstve

Štúdium MPA som veľmi dlho zvažoval a teraz neľutujem, že som sa do neho pustil. Dostal som vďaka nemu kvalitnú a využiteľnú spätnú väzbu k problematickým témam z mojej praxe. Môžem ho teda len odporúčať.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/6-160x160.png
Mgr. Peter Čambál, MPA
MPA Verejná správa

Vďaka štúdiu MBA ManaGEment v zdravotníctve som získal vedomosti o nových možnostiach riešenia problematiky v každodennej praxi. Štúdium samo osebe je teda v praxi výborne využiteľné. Získal som rôzne a zaujímavé uhly pohľadu na ich riešenie. Vďaka štúdiu mám teraz oveľa väčší rozhľad a vykonávam svoju prácu lepšie a omnoho efektívnejšie.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/7-160x160.png
MUDr. Marek Hrušovský, MBA
MBA Management v zdravotníctve

Vďaka štúdiu LLM Verejné právo sa mi podarilo efektívne prepojiť získanú teóriu s praxou. Štúdium preto môžem len odporúčať, a to predovšetkým tým, ktorí sa pohybujú v oblasti verejnej správy.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2022/02/8-160x160.png
Mgr. Kristína Skokanová, LLM
LLM Verejné právo
Pre záujemcov

Prečo študovať
na ÚVPS

Prestížny titul a nové poznatky predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Štúdium je založené na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách, čím absolvent dokáže efektívne prepojiť teoretické znalosti v profesijnom živote.

Ústav verejnoprávnych štúdií sa specializuje na poskytovanie vzdelávacej, vedecko-výskumnej, poradenskej a znaleckej činnosti predovšetkým v oblasti verejnej správy, právnej, sociálnej, pedagogickej, ekonomickej, manažérskej či marketingovej. Našim hlavným cieľom je poskytnúť jedinečné vzdelávacie programy a kurzy, ktoré reflektujú vývojové trendy vo vymenovaných oblastiach a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/uvps19.jpg
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.